23-10-2017
AL

Verklaring Omtrent Gedrag

Nieuwsafbeelding
Beste ouders/verzorgers van al onze jeugd- en minileden,

We zijn het er allemaal wel over eens dat wij een veilig sportklimaat voor onze kinderen zeer belangrijk vinden.

Bij HCDB besteden we hier al veel aandacht aan o.a. in de vorm van een commissie Sportiviteit & Respect, een vertrouwenscontactpersoon (VCP) en de tuchtcommissie.

Vanaf dit seizoen wordt ook de VOG aan toegevoegd.

Wat is de VOG?
De VOG is een Verklaring Omtrent Gedrag van het Ministerie van Veiligheid en Justitie waaruit blijkt dat het gedrag uit het verleden van een persoon geen bezwaar oplevert voor het gevraagde doel, zoals bijvoorbeeld in ons geval training geven, coachen en/of begeleiden van jeugdteams.

Voor wie vragen we dit aan?
Voor álle trainers én coaches (van 16 jaar en ouder) van de jeugd- en miniteams.

Hoe gaat dit in zijn werk?
De club geeft de namen en de mailadressen van alle personen voor wie wij een VOG willen aanvragen door aan "Vrijwilliger Oké”. Dit is een bedrijf dat samenwerkt met de KNHB en die, namens o.a. sportverenigingen, de VOG kan aanvragen.
Al deze personen krijgen vervolgens een mail met een link naar een website waar zij in kunnen loggen met hun DigiD en de benodigde informatie kunnen geven.
De  VOG wordt, per post, naar de betreffende persoon gestuurd waarna deze digitaal naar secretariaat@hcdenbosch.nl gestuurd dient te worden.
De afgegeven VOG’s zijn drie jaar geldig en er zijn voor de vrijwilligers géén kosten aan verbonden.

Bezwaar
Heb je er bezwaar tegen dat we voor jou, of voor je kind, een VOG aanvragen, reageer dan door het sturen van een email naar secretariaat@hcdenbosch.nl
Voor uitgebreide informatie betreffende de VOG zie: