Contributie & Lidmaatschap

De contributies voor seizoen 2017/2018

 

Senioren A

€ 345 ( 22 jaar of ouder  vóór 1 oktober ) 

Senioren B

€ 315 ( 18 -21 jaar vóór 1 oktober )

Junioren A/B

€ 345* ( 14-17 jaar vóór 1 oktober )

Junioren C/D

€ 345* ( 10-13 jaar vóór 1 oktober )

Junioren E

€ 299 ( 8 - 9 jaar vóór 1 oktober )

Junioren F

€ 254 ( 7 jaar of jonger vóór 1 oktober )

Trainings-/Trimleden

€ 225

LG leden

€ 186

Niet spelende leden

€ 113

Max gezinscontributie

€ 1210**

Inschrijfgeld

€ 60De contributies van Hockeyclub ‘s-­Hertogenbosch worden jaarlijks geïndexeerd ter dekking van inflatie.De contributies van Hockeyclub ‘s-­Hertogenbosch worden jaarlijks geïndexeerd ter dekking van inflatie.

* er geldt een extra bijdrage van € 200 voor spelers en speelsters uitkomend in de 1e jeugdteams A, B, C, en D en 2e jeugdteams D.

**De maximale gezinscontributie is exclusief inschrijfgeld en de toeslagen voor tophockey,zaalhockey,verzuimen en boetes. De maximale gezinscontributie vervalt indien de contributieverplichtingen niet tijdig zijn voldaan. Definitie gezin: een gezin bestaat uit ouders en kinderen woonachtig op hetzelfde adres en (studerende) kinderen tot 25 jaar.  Regels inzake opzegging

Opzegging van uw lidmaatschap dient schriftelijk te gebeuren vóór 1 juni per e-mail (secretariaat@hcdenbosch.nl) LET OP: Indien U geen bevestiging heeft ontvangen is uw afmelding niet verwerkt en blijft u lid.

Indien u ná 1 juni opzegt, zullen wij u € 50,00 kosten in rekening moeten brengen. Bij opzegging na 1 september van het lopende seizoen dient de gehele contributienota betaald te worden.

Timing verzending contributienota's
De facturen zullen vanaf 24 juli 2017 per mail verstuurd gaan worden.

Met automatische incasso:
Bij betaling in 2 termijnen, zal worden geïnd vóór eind juli en rond
1 oktober. Bij betaling in één termijn, is de incasso rond 1 september.

Zonder automatische incasso:
Dient de contributie vóór 1 september 2017 te worden betaald op rekeningnummer NL50 RABO 0130 8677 72 ten name van Hockeyclub ’s-­Hertogenbosch onder vermelding van factuur-­ en lidnummer !

Tophockeytoeslag: medio oktober. Zaalcontributie: medio december.

NB! Checkt u uw mailadres door in te loggen op de website. Bij Instellingen kunt u uw e-mailadres aanpassen. Het niet ontvangen van facturen wegens een foutief mailadres in onze administratie ontslaat u uitdrukkelijk niet van uw betalingsverplichtingen!

Conform het principe ‘de vervuiler betaalt’ kost laksheid €15,- per herinnering/stornering per lid/per keer en worden deurwaarderkosten doorberekend (extra bovenop de verschuldigde contributie). Bij onvolledige betaling per 1 november volgt automatische schorsing als lid, een boete van €50,- en uiteindelijk (indien nodig) deurwaarder, royement en namen naar KNHB (ter vermijding van club shoppen).  

Vragen of opmerkingen over de contributienota kunt u mailen naar secretariaat@hcdenbosch.nl óf schriftelijk t.a.v. 

Penningmeester HCDB
Postbus 1789
5200 BV ’s-Hertogenbosch

 

Inschrijfgeld
Voor junioren, mini's en senioren geldt een inschrijfgeld € 60,-. 


Wilt u uw kind inschrijven bij HC 's-Hertogenbosch, dan vragen we u rekening te houden met de volgende aandachtspunten:

> Hockeyclub 's-Hertogenbosch kan niet alle inschrijvingen direct honoreren en werkt noodgedwongen met een wachtlijst;

> Kinderen geboren na 1 oktober 2010, kunnen zich aanmelden als mini en worden op de wachtlijst geplaatst;

> Broertjes of zusjes en kinderen van seniorleden geboren na 1 oktober 2010 kunnen zich aanmelden als mini en worden geplaatst op de wachtlijst;

> Meisjes geboren tussen 30 september 2001 en 1 oktober 2010 worden geplaatst op de wachtlijst; de kans dat zij geplaatst kunnen worden is niet groot vanwege het grote aantal aanmeldingen in deze categorie;

> Voor kinderen die al gehockeyd hebben en van buiten de regio naar Den Bosch verhuizen, wordt per situatie en leeftijdscategorie gekeken wanneer en in welk team zij geplaatst kunnen worden;

> Kinderen die worden uitgenodigd of zich aanmelden voor de selectieteams, kunnen in deze teams geplaatst worden indien ze zich bij de beste zes spelers van dat selectieteam plaatsen.