Contributie & Lidmaatschap

De contributies voor seizoen 2017/2018

 

Senioren A € 345 ( 22 jaar of ouder vóór 1 oktober )
Senioren B € 315 ( 18 -21 jaar vóór 1 oktober )
Junioren A/B € 345* ( 14-17 jaar vóór 1 oktober )
Junioren C/D € 345* ( 10-13 jaar vóór 1 oktober )
Junioren E € 299 ( 8 - 9 jaar vóór 1 oktober )
Junioren F € 254 ( 7 jaar of jonger vóór 1 oktober )
Trainings-/Trimleden € 225
LG leden € 186
Donderdagavond Heren € 222
Niet spelende leden € 113
Max gezinscontributie € 1210**
Inschrijfgeld € 60


De contributies van Hockeyclub 's-­Hertogenbosch worden jaarlijks geïndexeerd ter dekking van inflatie.

* Er geldt een extra bijdrage van € 200 voor spelers en speelsters uitkomend in de 1e jeugdteams A, B, C, en D en 2e jeugdteams D.

** De maximale gezinscontributie is exclusief inschrijfgeld en de toeslagen voor tophockey, zaalhockey, verzuimen en boetes. De maximale gezinscontributie vervalt indien de contributieverplichtingen niet tijdig zijn voldaan. Definitie gezin: een gezin bestaat uit ouders en kinderen woonachtig op hetzelfde adres en (studerende) kinderen tot 25 jaar.

Regels inzake opzegging
Opzegging van uw lidmaatschap dient schriftelijk te gebeuren vóór 1 juni per e-mail (secretariaat@hcdenbosch.nl) LET OP: Indien U geen bevestiging heeft ontvangen, is uw afmelding niet verwerkt en blijft u lid.

Indien u ná 1 juni opzegt, zullen wij u € 50,00 kosten in rekening moeten brengen. Bij opzegging na 1 september van het lopende seizoen dient de gehele contributienota betaald te worden.

Timing verzending contributienota's:  De facturen zullen vanaf 24 juli 2017 per mail verstuurd gaan worden.

Met automatische incasso:
Bij betaling in 2 termijnen, zal worden geïnd vóór eind juli en rond
1 oktober. Bij betaling in één termijn, is de incasso rond 1 september.

Zonder automatische incasso:
Dient de contributie vóór 1 september 2017 te worden betaald op rekeningnummer NL50 RABO 0130 8677 72 ten name van Hockeyclub 's-­Hertogenbosch onder vermelding van factuur-­ en lidnummer!

Tophockeytoeslag: medio oktober. Zaalcontributie: medio december.

NB! Checkt u uw mailadres door in te loggen op de website. Bij Teammanager > Profiel > Bewerk kunt u uw e-mailadres aanpassen. Het niet ontvangen van facturen wegens een foutief mailadres in onze administratie ontslaat u uitdrukkelijk niet van uw betalingsverplichtingen!
Conform het principe 'de vervuiler betaalt'  kost laksheid € 15,- per herinnering/stornering per lid/per keer en worden deurwaarderkosten doorberekend (extra bovenop de verschuldigde contributie). Bij onvolledige betaling per 1 november volgt automatische schorsing als lid, een boete van € 50,- en uiteindelijk (indien nodig) deurwaarder, royement en namen naar KNHB (ter vermijding van club shoppen).

Vragen of opmerkingen over de contributienota kunt u mailen naar secretariaat@hcdenbosch.nl  óf schriftelijk t.a.v.

Penningmeester HCDB
Postbus 1789
5200 BV 's-Hertogenbosch

 

Lid worden?
Inschrijfgeld
Voor junioren, mini's en senioren geldt een inschrijfgeld van € 60,00 (dit wordt niet gerestitueerd).

Wilt u uw kind inschrijven bij HC 's-Hertogenbosch, dan vragen we u rekening te houden met het volgende:

  • Voor kinderen die al gehockeyd hebben en van buiten de regio naar Den Bosch verhuizen, wordt per situatie en leeftijdscategorie gekeken wanneer en in welk team zij geplaatst kunnen worden;

  • Kinderen die worden uitgenodigd of zich aanmelden voor de selectieteams, kunnen in deze teams geplaatst worden indien ze zich bij de beste zes spelers van dat selectieteam plaatsen.