In 2009 is de Club van 100 opgericht door en voor mensen die meer willen doen voor Hockeyclub ’s-Hertogenbosch. Het doel van de Club van 100 is het financieel ondersteunen van de hockeyclub bij investeringen die niet uit de gewone middelen gefinancierd kunnen worden. Hierbij kun je denken aan bijvoorbeeld een speeltuintje, een invalidelift, een narrow casting systeem of een nieuwe prijzenkast.
 
Verzoek tot sponsoring
Ieder lid van de Club van 100 en ieder lid van Hockeyclub ’s-Hertogenbosch kan een sponsoraanvraag indienen. Er kan ook een aanvraag worden gedaan voor een vast bedrag voor een jaarlijks terugkerend evenement. Een aanvraag dient schriftelijk bij een van de leden van de Commissie te worden ingediend, voorzien van argumentatie en een kostenberekening. De aanvrager krijgt een schriftelijke reactie of de aanvraag gehonoreerd wordt.
 
Toekenning van sponsoring
De Commissie Club van 100 beoordeelt iedere aanvraag en legt de aanvragen in een ledenvergadering voor aan de leden van de Club van 100. Een investering wordt in principe alleen toegekend als deze een toegevoegde waarde heeft voor Hockeyclub ‘s-Hertogenbosch en waarvoor binnen Hockeyclub ‘s-Hertogenbosch geen budget beschikbaar is.
 
Lidmaatschap
Je wordt lid door je via een inschrijfformulier aan te melden en de jaarlijkse bijdrage van € 100,- te betalen. Het lidmaatschap geldt voor een kalenderjaar en wordt aan het einde van deze periode automatisch met een jaar verlengd. Het lidmaatschap is persoonlijk en niet overdraagbaar.
 
Wat krijgt een lid ervoor terug ?
Leden van de Club van 100 krijgen een vermelding op het ledenbord in het clubhuis. Verder wordt er minimaal één keer per jaar een activiteit georganiseerd voor de leden van de Club van 100. Dit ter bevordering van de onderlinge banden, ter stimulatie om lid te blijven en om nieuwe leden te werven.
 
 
Voor meer informatie of aanmeldingen:

Bestuur van de Club van 100
Ton de Groot, voorzitter 06-51987651 j.degroot@worldonline.nl
Frank Hagemans, secretaris 06-39513211 f.hagemans@gmail.com
Ton Jurgens, penningmeester 06-22508312 ton.jurgens@versatel.nl

 
Leden van 100
2009  Maurice Groeneveld 
2009  Cor v.d. Plas 
2009  Marc de Bekker 
2009  Margot Reelick-Albers 
2009  Heren 1 
2009  Jacqueline Booij 
2009  Frank Manders 
2009  Frans de Kok 
2009  Anne Koppens 
2009  Pieter Bak 
2009  Marianne Sturm 
2009  Sjors Moonen 
2009  Hans Uffing 
2009  Ton de Groot 
2009  Gio de Greef 
2009  Jean van Drunen 
2009  Jan van Drunen 
2009  Mieke van den Akker - Lathouwers 
2009  Alexander van den Akker 
2009  Gerard Booij 
2009  Minke Booij 
2009  Marcel Koppens 
2009  Toine Horsten 
2009  Robert Jan van Bavel 
2009  Hanneke de Vries 
2009  Piet Spierings 
2009  Willem Vulto 
2009  Evert v.d. Wal 
2009  Willem Kool 
2009  Roger Schreurs 
2010  Jan Vijverberg 
2010  Rogier van Bavel 
2010  Geert Groothuijse 
2010  Eugène Kramer 
2010  Thed Vestjens 
2010  Piet Lathouwers 
2010  Ton Jurgens 
2010  Tony Passier 
2011  Rob Brugts 
2011  Denis Dartee 
2011  Peter v.d. Oetelaar 
2011  Anneke van den Broek 
2011  Margot Kobussen 
2012  Theo Schults 
2012  Frank Hagemans 
2013  Peter Lammers 
2013  Sjang Fijen  
2014  Floor Evers 
2015  Theo Hoevenaars 
2015  Pp Solutions 
2015  Marc Bozon 
2015  Mark Looijmans 
2015  Olivier Verstappen 
2015  Fons Didde 
2015  Mechtild Stultiens 
2015  Jeroen Funcke 
2015  Joost Brouwers 
2015  Wil van Dijk 
2015  Michiel Kruijssen 
2015  Eltjo Reijenga 
2015  Roberto van Straaten 
2015  Didier En Olivier Dockier 
2016  Annemie van Dijk 
2016  Hans van Buren 
2017  Patty Hurkens 
2017  Jopie Mulders 
2017  Suzan van Zitteren 
2017  Rob van Buren 
2017  Jan Roelvink 
2017  Frans Schalk 
2017  Philippe Schuit 
2019  Hank Schults