Club van 100


In 2009 is de Club van 100 opgericht door en voor mensen die meer willen doen voor Hockeyclub ’s-Hertogenbosch. Het doel van de Club van 100 is het financieel ondersteunen van de hockeyclub bij investeringen die niet uit de gewone middelen gefinancierd kunnen worden. Hierbij kun je denken aan bijvoorbeeld een speeltuintje, een invalidelift, een narrow casting systeem of een nieuwe prijzenkast.
 
Verzoek tot sponsoring
Ieder lid van de Club van 100 en ieder lid van Hockeyclub ’s-Hertogenbosch kan een sponsoraanvraag indienen. Er kan ook een aanvraag worden gedaan voor een vast bedrag voor een jaarlijks terugkerend evenement. Een aanvraag dient schriftelijk bij een van de leden van de Commissie te worden ingediend, voorzien van argumentatie en een kostenberekening. De aanvrager krijgt een schriftelijke reactie of de aanvraag gehonoreerd wordt.
 
Toekenning van sponsoring
De Commissie Club van 100 beoordeelt iedere aanvraag en legt de aanvragen in een ledenvergadering voor aan de leden van de Club van 100. Een investering wordt in principe alleen toegekend als deze een toegevoegde waarde heeft voor Hockeyclub ‘s-Hertogenbosch en waarvoor binnen Hockeyclub ‘s-Hertogenbosch geen budget beschikbaar is.
 
Lidmaatschap
Je wordt lid door je via een inschrijfformulier aan te melden en de jaarlijkse bijdrage van € 100,- te betalen. Het lidmaatschap geldt voor een kalenderjaar en wordt aan het einde van deze periode automatisch met een jaar verlengd. Het lidmaatschap is persoonlijk en niet overdraagbaar.
 
Wat krijgt een lid ervoor terug ?
Leden van de Club van 100 krijgen een vermelding op het ledenbord in het clubhuis. Verder wordt er minimaal één keer per jaar een activiteit georganiseerd voor de leden van de Club van 100. Dit ter bevordering van de onderlinge banden, ter stimulatie om lid te blijven en om nieuwe leden te werven.
 
 
Voor meer informatie of aanmeldingen:

Bestuur van de Club van 100
Ton de Groot, voorzitter 06-51987651 j.degroot@worldonline.nl
Frank Hagemans, secretaris 06-39513211 f.hagemans@gmail.com
Ton Jurgens, penningmeester 06-22508312 ton.jurgens@versatel.nl