27-5-2020
AL

DUO-lidmaatschap

Tijden veranderen, sportbeleving en invulling van vrije tijd veranderen mee. We hebben daarom nagedacht over nieuwe vormen van contributie. Vanaf seizoen 2020-2021 biedt HC ‘s-Hertogenbosch de mogelijkheid voor een duo-lidmaatschap voor senioren en jong senioren. De contributie per lid van het duo bedraagt € 280,00.

Afspraken
● je traint volledig mee,
● je speelt 50% van de wedstrijden,
● minimaal 14 volledig betalende leden per team,
● maximaal 2 duo’s per team,
● duo’s melden zich voor 1 juli samen aan (bij de penningmeester via penningmeester@hcdenbosch.nl),
● een duo-lid telt als ½ lid,
● er zijn geen wijzigingen mogelijk gedurende het seizoen,
● indien blessure bij een van de leden van het duo, is geen restitutie mogelijk maar moet e.e.a. onderling geregeld worden,
● je stelt je aanvoerder en tc-senioren op de hoogte.