29-11-2020
AL

Het stockje overdragen

Nieuwsafbeelding
Tijdens de afgelopen ALV van 13 oktober, is een aantal portefeuilles overgedragen aan nieuwe bestuursleden. De portefeuille breedtesport junioren en mini’s van Hockeyclub ‘s-Hertogenbosch is overgedragen aan Ben Wienk. Met een gerust hart en vol trots!

Dit is een mooi moment om de afgelopen 6 jaar eens op een rijtje te zetten. De afgelopen jaren zijn er belangrijke stappen gemaakt op verschillende vlakken. We hebben ruimte gemaakt voor een trainingscommissie die inmiddels goed bemand is en dagelijks bijdraagt aan een kwaliteitsimpuls voor de trainingen.
Daarnaast hebben we een ambitieus plan gemaakt en uitgevoerd waarbij we eigen trainers opleiden en kinderen nog beter en breder ontwikkelen. Met dank aan de KNHB kunnen we deze teams nu zelfs een landelijke subtop competitie bieden. De kroon op de inzet van iedereen is dat de kinderen het waarmaken! We spelen als enige club in Nederland met het derde team van de jongens A in de landelijke subtop. Onder de naam breedte plus is dit een vast onderdeel van ons aanbod geworden.
Het aantrekken en begeleiden van eigen trainers is een belangrijk onderdeel van onze vereniging. We zijn de afgelopen jaren steeds minder afhankelijk geworden van externe partijen en zijn nu in staat om vrijwel alle teams te voorzien van een passende, eigen trainer.

Ook is er de afgelopen jaren gewerkt aan een transparante en duidelijke begroting. Dit is nu een goede basis en zal zeker bijdragen aan de continuïteit, het kunnen uitvoeren van korte- en langetermijnplannen en het eigenaarschap van betrokkenen.

Ten slotte een heel belangrijke pijler onder onze vereniging, de vrijwilligers en onze commissies. We hebben enthousiaste en toegewijde leden in de commissies die zeker de ingeslagen weg zullen voortzetten. Daarnaast zijn we ieder jaar weer blij met de vele coaches en trainers die zich aan melden om het team van hun kind of de begeleiding van meerdere teams of trainers op zich te nemen.

Naast de portefeuille breedte jeugd en mini’s, zijn ook de portefeuilles van Heren 1, de
penningmeester en de secretaris over gedragen aan nieuwe bestuursleden. Hier mogen we als club trots op zijn. Deze warme overdracht is mogelijk door de betrokkenheid van leden en zal continuïteit in het uitvoeren van plannen zeker ten goede komen! Deze lastige Covid-19 periode zal van iedereen wat extra’s vragen en fijn dat we dit met elkaar kunnen doen.
Er staat een goed huis en tot zover komt de club goed door de Covid-19 storm. Het heeft ook gezorgd voor extra energie en aandacht voor datgeen waar het om draait in een sportvereniging. Samen bewegen en ontwikkeling mogelijk maken voor het sportende kind. Dat stond en staat centraal en draagt bij aan een gezonde ontwikkeling als mens.

Bea Bozon-Esselink