Contributie & Lidmaatschap

Inschrijfgeld
Voor junioren, mini's en senioren geldt een inschrijfgeld van € 60,00 (dit wordt niet gerestitueerd).

 
De contributies voor seizoen 2018/2019

 

Senioren A € 353 (22 jaar of ouder vóór 1 oktober )
Senioren B € 323 (18 -21 jaar vóór 1 oktober )
Junioren A/B/C/D € 353 *
Junioren E € 306 ( 8 - 9 jaar vóór 1 oktober )
Junioren F € 261 ( 7 jaar of jonger vóór 1 oktober )
Junioren G € 199 ( 5 jaar op zondag)
Donderdagavond Heren/Dames
€ 229
Trainings-/Trimleden
€ 232
LG leden
€ 190
Niet spelende leden
€ 115
Max gezinscontributie € 1235**
Inschrijfgeld € 60


De contributies van Hockeyclub 's-­Hertogenbosch worden jaarlijks geïndexeerd ter dekking van inflatie.

* Er geldt een extra bijdrage van € 200 voor spelers en speelsters uitkomend in de 1e jeugdteams A, B, C, en D en 2e jeugdteams D.

** De maximale gezinscontributie is exclusief inschrijfgeld en de toeslagen voor tophockey, zaalhockey, verzuimen en boetes. De maximale gezinscontributie vervalt indien de contributieverplichtingen niet tijdig zijn voldaan. Definitie gezin: een gezin bestaat uit ouders en kinderen woonachtig op hetzelfde adres en (studerende) kinderen tot 25 jaar.

Regels inzake opzegging
Opzegging van uw lidmaatschap dient schriftelijk te gebeuren vóór 1 juni per e-mail (secretariaat@hcdenbosch.nl) LET OP: Indien U geen bevestiging heeft ontvangen, is uw afmelding niet verwerkt en blijft u lid.

Bij opzegging na 1 juni van het lopende seizoen dient de gehele contributienota betaald te worden.

Timing verzending contributienota's: De facturen zullen vanaf 24 juli 2018 per mail verstuurd gaan worden.

Met automatische incasso:
Bij betaling in 2 termijnen, zal worden geïnd vóór eind juli en rond
1 oktober. Bij betaling in één termijn, is de incasso rond 1 september.

Zonder automatische incasso:
Dient de contributie vóór 1 september 2018 te worden betaald op rekeningnummer NL50 RABO 0130 8677 72 ten name van Hockeyclub 's-­Hertogenbosch onder vermelding van factuur-­ en lidnummer!

Tophockeytoeslag: medio oktober. Zaalcontributie: medio december.

NB! Checkt u uw mailadres door in te loggen op de website. Bij Teammanager > Profiel > Bewerk kunt u uw e-mailadres aanpassen. Het niet ontvangen van facturen wegens een foutief mailadres in onze administratie ontslaat u uitdrukkelijk niet van uw betalingsverplichtingen!

Conform het principe 'de vervuiler betaalt' kost laksheid € 15,- per herinnering/stornering per lid/per keer en worden deurwaarderkosten doorberekend (extra bovenop de verschuldigde contributie). Bij onvolledige betaling per 1 november volgt automatische schorsing als lid, een boete van € 50,- en uiteindelijk (indien nodig) deurwaarder, royement en namen naar KNHB (ter vermijding van club shoppen).

Vragen of opmerkingen over de contributienota kunt u mailen naar secretariaat@hcdenbosch.nl óf schriftelijk t.a.v.

Penningmeester HCDB
Postbus 1789
5200 BV 's-Hertogenbosch